"Pohleď hluboko do přírody a pak všemu porozumíš lépe." Albert Einstein

   Pastvina si možná “svůj typ” lidí přitáhla, ale zároveň je za tím ohromná a pozitivní zpráva pro všechny škarohlídy: úžasní lidé existují, je jich dokonce spousta a u nás je místo, kde se denně objevují. Kdokoliv, kdo má zájem v takové společnosti být, je vítán.

   Za léta a léta praxe a studia jsme našli vlastní metody přípravy půdy, zlepšování biodiverzity a zajištění slušných výnosů bez použití chemických látek. Na většině plochy pěstujeme bezorebně. Věříme, že se do chutě a bohatosti plodů otiskuje náš šetrný a trpělivý přístup. Zelenina je k objednání na eshopu, nebo na naší emailové adrese: objednavky@pastvinasumava.cz