„Příroda a vyučování jsou si podobny, neboť i vyučování přetváří člověka a přetvářejíc ho tvoří přírodu.“ Démokritos

    Pastvina je produktem dlouhé a mnohdy náročné práce….práce jedné semknuté a umanuté rodiny, pak ale také blízkých i vzdálených přátel, lokálních řemeslníků, či dodavatelů a vůbec všech lidí dobré vůle. 

   Na otázku, co nás v prvním období provozu našeho parku překvapilo vždy odpovídáme, že všichni ti lidé. Protože takřka každý z hojného počtu našich návštěvníků byl ohleduplný, přátelský a milý. 

   Pastvina si možná “svůj typ” lidí přitáhla, ale zároveň je za tím ohromná a pozitivní zpráva pro všechny škarohlídy: úžasní lidé existují, je jich dokonce spousta a u nás je místo, kde se denně objevují. Kdokoliv, kdo má zájem v takové společnosti být, je vítán.